HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HỒ SƠ CẤP NƯỚC SINH HOẠT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ ĐỨC HÒA

Hotline: 0272.3851.230 – 0272.3777.323
Email: dvci.duchoa@gmail.com

 

1. Hồ Sơ Lắp Đặt Đồng Hồ Nước

      Đơn vị cấp nước thực hiện việc lắp đặt đồng hồ nước theo yêu cầu của khách hàng đối với các địa điểm lắp đặt đồng hồ nước thuộc phạm vi đã có mạng lưới cấp nước và không có tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng về địa điểm lắp đặt đồng hồ nước theo cam kết của khách hàng.
      Quý khánh hàng điền đầy đủ thông tin vào phiếu yêu cầu lắp đặt đồng hồ nước và cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết để chúng tôi làm thủ tục hoàn chỉnh hồ sơ và lắp đặt đồng hồ nước trong thời gian sớm nhất.

      A. Hồ sơ lắp đặt đồng hồ nước đối với cá nhân, hộ gia đình:
          a. Phiếu yêu cầu lắp đặt đồng hồ nước (theo mẫu Công ty);
          b. Khách hàng có một (hoặc nhiều hơn) những giấy tờ liên quan đến địa điểm yêu cầu lắp đặt đồng hồ nước như:
            1. Chứng minh nhân dân chủ hộ đăng kí lắp đặt đồng hồ nước (1 bản sao y);
            2. Hộ khẩu thường trú phải photo đầy đủ nhân khẩu trong hộ (1 bản sao y);
            3. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, đất ở (1 bản sao y);
         Các giấy tờ khác (nếu có):
            4. Giấy phép đăng ký kinh doanh (1 bản sao y);
            5. Giấy cấp nhà trong nội bộ cơ quan hoặc quyết định cấp nhà của cơ quan quan có thẩm quyền (1 bản sao y);
            6. Hợp đồng mua bán nhà, thuê nhà, chuyển quyền sở hữu nhà lập tại cơ quan công chứng;
            7. Hợp đồng của cá nhân, tổ chức thuê nhà của Nhà nước;
            8. Giấy phép xây dựng nhà;
            9. Giấy cấp số nhà của cơ quan có thẩm quyền;
           10. Giấy xác nhận tạm trú của Công an Xã/ Thị Trấn.
           11. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án có hiệu lực thi hành của Tòa án công nhận quyền sở hữu, sử dụng, thừa kế nhà.
           12. Quyết định giao đất của cơ quan chức năng cho chủ đầu tư xây dựng công trình (trong trường hợp chủ đầu tư đang xây dựng công trình, chưa chuyển nhượng cho người sử dụng).
        c. Hợp đồng dịch vụ cấp nước do Công ty Cổ Phần Đô Thị Đức Hòa lập;
        d. Bảng dự toán lắp đặt đồng hồ nước do Công ty Cổ Phần Đô Thị Đức Hòa lập.
        e. Biên bản bàn giao đồng hồ nước do Công ty Cổ Phần Đô Thị Đức Hòa lập.

     B. Hồ sơ lắp đặt đồng hồ nước đối với cơ quan tổ chức, công ty, nhà máy: 
        a. Phiếu yêu cầu lắp đặt đồng hồ nước (theo mẫu Công ty);  
        b. Giấy phép đăng ký kinh doanh đối với công ty, nhà máy,… (1 bản sao y);
        c. Hợp đồng thuê nhà, đất (1 bản sao y);
        d. Quyết định giao mặt bằng hoặc chủ quyền nhà (nếu có) hoặc Quyết định đổi tên doanh nghiệp (1 bản sao y);
        e. Sang tên lại chủ nhà khi chưa hết hợp đồng phải có biên bản thanh lý hợp đồng;
        f. Hợp đồng dịch vụ cấp nước do Công ty Cổ Phần Đô Thị Đức Hòa lập;
        g. Bảng dự toán lắp đặt đồng hồ nước do Công ty Cổ Phần Đô Thị Đức Hòa lập;
        h. Biên bản bàn giao đồng hồ nước do Công ty Cổ Phần Đô Thị Đức Hòa lập.

     C. Một số vấn đề cần lưu ý về thủ tục lắp đặt:
      – Nếu Quý khách có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy phép xây dựng nhà (mang địa chỉ thửa đất) thì ghi địa chỉ thửa đất vào địa chỉ đề nghị lắp đặt đồng hồ nước (ghi địa chỉ nhà liền kề theo số mới để tiện việc khảo sát);
      – Trường hợp giấy tờ nhà đang thế chấp ở Ngân hàng thì trích lục tại Ngân hàng thời điểm không quá 6 tháng;
      – Nếu Quý khách không có những loại giấy tờ kể trên thì nộp kèm giấy tờ mua bán tay hoặc nhà cho tặng và xác nhận tình trạng nhà ở không vi phạm trật tự xây dựng (1 bản sao y).

• Lưu ý: Tất cả bản sao của giấy tờ trên khách hàng phải chứng thực, sao y trong vòng 6 tháng tính từ thời điểm nộp đơn.

Hình ảnh thi công lắp đặt đồng hồ cấp nước sinh hoạt

2. Hồ Sơ Thay Đổi Thông Tin Hợp Đồng Dịch Vụ Cấp Nước

      Trường hợp khách hàng chuyển giao bất động sản cho người khác như: chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, cho, tặng,… thì phải chuyển giao cả quyền sử dụng đồng hồ nước. Khách hàng sử dụng nước tiếp theo phải đăng ký và ký kết lại hợp đồng cung cấp sử dụng nước với đơn vị cấp nước. Hồ sơ thay đổi thông tin hợp đồng dịch vụ cấp nước gồm:
      1. Trường hợp thay đổi thông tin đối với hộ gia đình, cá nhân:
        – Giấy đề nghị thay đổi thông tin hợp đồng dịch vụ cấp nước (theo mẫu Công ty);
        – Chứng minh nhân dân chủ hộ đăng kí lắp đặt đồng hồ nước (1 bản sao y);
        – Hộ khẩu thường trú phải photo đầy đủ nhân khẩu trong hộ (1 bản sao y);
        – Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, đất ở (1 bản sao y);
        – Hợp đồng mua bán nhà, thuê nhà nhà lập tại cơ quan công chứng (1 bản sao y);
        – Quyết định đổi số nhà (nếu có) hoặc cam kết về địa chỉ được chính quyền địa phương xác nhận (nếu có);
        – Trường hợp thế chấp phải có xác nhận của Ngân hàng đang giữ bản chính;
        – Sang tên lại chủ nhà khi chưa hết hợp đồng phải có biên bản thanh lý hợp đồng (1 bản sao y);
        – Hợp đồng dịch vụ cấp nước do Công ty Cổ Phần Đô Thị Đức Hòa lập;
        – Bảng dự toán chi phí (nếu có phát sinh) do Công ty Cổ Phần Đô Thị Đức Hòa lập.
      2. Trường hợp thay đổi thông tin cơ quan, doanh nghiệp:
        – Giấy đề nghị thay đổi thông tin hợp đồng dịch vụ cấp nước (theo mẫu Công ty);
        – Giấy phép đăng ký kinh doanh (1 bản sao y);
        – Hợp đồng thuê nhà, đất (1 bản sao y);
        – Quyết định giao mặt bằng hoặc chủ quyền nhà (nếu có) hoặc Quyết định đổi tên doanh nghiệp (1 bản sao y);
        – Sang tên lại chủ nhà khi chưa hết hợp đồng phải có biên bản thanh lý hợp đồng (1 bản sao y);
        – Hợp đồng dịch vụ cấp nước do Công ty Cổ Phần Đô Thị Đức Hòa lập;
        – Bảng dự toán chi phí (nếu có phát sinh) do Công ty Cổ Phần Đô Thị Đức Hòa lập.

•Lưu ý: Tất cả bản sao của giấy tờ, khách hàng phải chứng thực, sao y trong vòng 6 tháng tính từ thời điểm nộp đơn.

3. Hồ Sơ Thay Đồng Hồ Cấp Nước Mới

      Trong quá trình sử dụng, nếu khách hàng có nhu thay đồng hồ mới (do đồng hồ củ rỉ sét, hư hỏng,…) Quý khách có thể liên hệ trụ sở Công ty Cổ phần Đô Thị Đức Hòa hoặc các trạm cấp nước Thị Trấn Đức Hòa, Thị Trấn Hậu Nghĩa, Thị Trấn Hiệp Hòa để nộp hồ sơ thay mới đồng hồ.
      Hồ sơ gồm:
        – Giấy báo tiền nước kỳ gần nhất (khách hàng cung cấp);
        – Trường hợp khách hàng là chủ mới mua nhà chưa sang tên hợp đồng dịch vụ cấp nước thì thực hiện thay đổi thông tin như mục 2;
        – Bảng dự toán chi phí lắp đặt đồng hồ (nếu có phát sinh) do Công ty Cổ Phần Đô Thị Đức Hòa lập;
        – Biên bản về việc thay đồng hồ nước do Công ty Cổ Phần Đô Thị Đức Hòa lập.

•Lưu ý: Tất cả bản sao của giấy tờ, khách hàng phải chứng thực, sao y trong vòng 6 tháng tính từ thời điểm nộp đơn.

4. Hồ Sơ Đề Nghị Đóng, Mở Nguồn Nước

    1. Đề nghị tạm ngưng cung cấp nước:
       – Trong quá trình sử dụng, nếu khách hàng không có nhu cầu sử dụng nước vì nhiều lý do khác nhau Quý khách có thể liên hệ văn phòng Công ty Cổ phần Đô Thị Đức Hòa hoặc các trạm cấp nước tại Thị Trấn Đức Hòa, Thị Trấn Hậu Nghĩa, Thị Trấn Hiệp Hòa để nộp hồ sơ tạm ngưng cung cấp nước và thanh toán chi phí phát sinh do Công ty Cổ phần Đô Thị Đức Hòa lập dựa trên các điều khoản hợp đồng đã ký với khách hàng.
       – Mẫu phiếu đề nghị tạm ngưng cung cấp nước (theo mẫu Công ty).

    2. Đề nghị mở lại nguồn nước:
       – Trong quá trình sử dụng nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng lại nguồn nước do trước đó đã đề nghị tạm ngưng cung cấp nước, Quý khách có thể liên hệ văn phòng Công ty Cổ phần Đô Thị Đức Hòa hoặc các trạm cấp nước tại Thị Trấn Đức Hòa, Thị Trấn Hậu Nghĩa, Thị Trấn Hiệp Hòa để nộp hồ sơ mở lại nguồn nước và thanh toán chi phí phát sinh do Công ty Cổ phần Đô Thị Đức Hòa lập dựa trên các điều khoản hợp đồng đã ký với khách hàng.
       – Mẫu phiếu đề nghị mở lại nguồn nước (theo mẫu Công ty).

5. Thông Báo Tạm Ngưng Cung Cấp Nước Và Tháo Dở Đồng Hồ

     – Công ty sẽ lập biên bản vi phạm hợp đồng đối với khách hàng vi phạm các điều khoản đã ký trong hợp đồng và thống nhất với khách hàng biện pháp xử lý và khắc phục;
     – Nếu khách hàng vi phạm vẫn chưa khắc phục theo biên bản vi phạm hợp đồng đã lập hoặc các điều khoản đã ký trong hợp đồng, Công ty chúng tôi sẽ gửi thông báo đến khách hàng để thực hiện và hoàn thành các nghĩa vụ trên theo mốc thời gian sau:
            • Nếu sau 03 ngày kể từ ngày nhận thông báo khách hàng không thực hiện theo thông báo thì Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp nước đến khách hàng.
            • Nếu sau thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận thông báo khách hàng vẫn không thực hiện theo thông báo của chúng tôi thì Công ty sẽ tiến hành tháo gở đồng hồ nước.

6. Sửa chửa, Khắc Phục Sự Cố Đường Ống Dẫn Nước
      Trong quá trình sử dụng nước nếu khách hàng gặp sự cố về cấp nước hoặc phát hiện sự cố trên đường ống truyền tải nước xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hỗ trợ kịp thời: 
     
       • VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ ĐỨC HÒA
         Địa chỉ: Ô 3, Khu A, Thị Trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
         Số điện thoại: 0272.3851.230 – 0272.3777.323
 
       • TRẠM CẤP NƯỚC THỊ TRẤN ĐỨC HÒA  
         Địa chỉ: Đường Võ Văn Ngân, Khu Phố 2, Thị Trấn Đức Hòa, H. Đức Hòa, Tỉnh Long An
         Địa thoại: 0848333148 (Anh Tý)
 
       • TRẠM CẤP NƯỚC THỊ TRẤN HẬU NGHĨA  
         Địa chỉ: 73, Bàu Trai, Ô 4, Khu A, Thị Trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
         Số điện thoại: 0948582483 (Anh Lâm)
 
       • TRẠM CẤP NƯỚC THỊ TRẤN HIỆP HÒA  
         Địa chỉ: Khu Vực 2, Thị Trấn Hiệp Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
         Số điện thoại: 0947028852 (Anh Nam)
 


Hình ảnh sửa chửa, khắc phục sự cố ống truyền tải nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(0272) 3851230